GARANTIVILLKOR

Vi lämnar 12 månaders garanti på ny maskin/ utrustning vid 1-skiftarbete.

Under garantitiden avhjälper vi alla fel som bevisligen kan hänföras till materialfel. Garantin omfattar ej skador som uppstått på grund av vårdslös hantering eller uraktlåtenhet att följa bruksanvisningen. 

Köparen skall omgående efter det att felet visat sig skriftligen eller muntligen inkomma med reklamation. Vid reklamationen skall beskrivningen lämnas hur felet yttrar sig. 

Vid garantireparation debiteras ej arbete eller delar, Köparen står för fraktkostnaderna till och från vår verkstad. Önskas reparationen utförd hos köparen, står han för resekostnader, restid och traktamente även vid garantifall.

Garantitiden varken förnyas eller förlängs genom ersättningsleverans eller reparation av maskinen/ utrustningen.

Alla skadeståndsanspråk, som ligger utanför den av oss fastlagda ramen, erkännes inte av oss.

Garantin gäller från leveransdatum och kvitto eller faktura skall visas upp vid garantireparation